ab interim

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

ab interim

aquellos ellos le pagaran e restituyran los ditos dotze mil florines de su dot | a·jnterim | que aquellos no le restituecen realment e de feyto permetran e
A-Sast-184:050 (1447) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1