alhóndiga

Tots els trobats: 23
Pàgina 1 de 2, es mostren 20 registres d'un total de 23, començant en el registre 1, acabant en el 20
Mot Accepció Frase Situació

alhóndiga

1
sueldos jaqueses. § Notament. § Item las otras arrendaciones es a·saber la | alfondiga | e la caldera de·la tinturerja de Çaragoça e el peage de Sadaua
A-Rentas1-022v (1412) Ampliar

alhóndiga

1
sueldos. § Notament. § Item las otras arrendaciones es a·saber de·la | alfondiga | e de·la caldera de·la tinturerja de Çaragoça e del peage de
A-Rentas1-025v (1412) Ampliar

alhóndiga

1
Notament. § Item de·las otras arrendaciones es a·saber de·la | alfondiga | e de·la caldera de·la tinturerja de Çaragoça e del peage de
A-Rentas1-028v (1412) Ampliar

alhóndiga

1
Notament. § Item de·las otras arrendaciones es a·saber de·la | alfondiga | e de·la caldera de·la tinturerja de·la dita ciudat de Çaragoça
A-Rentas1-030v (1412) Ampliar

alhóndiga

1
Arnaldus del Calbo notarius. § Item los dreytos et rendas de·la casa del | alfondiga | del rey sitiada en·la dita ciudat a·la moreria. Los quales
A-Rentas2-017r (1417) Ampliar

alhóndiga

1
coniuges vezinos de·la ciudat de Çaragoça sitiadas en·la plaça de·la | alfondiga | de·la moreria de·la dita ciudat. Que confruentan de·la una
A-Rentas2-030r (1417) Ampliar

alhóndiga

1
la dita ciudat trehuderas al dito senyor rey et de·la otra con | alfondiga | del dito senyor rey et con carrerras publicas de dos partes. Por
A-Rentas2-030r (1417) Ampliar

alhóndiga

1
sitiada a·la moreria de·la dita ciutat a·la plaça de·la | alfondiga | . Que confruentan de·la una part con casas de Gracia la cantarera
A-Rentas2-037r (1417) Ampliar

alhóndiga

1
de Mahoma Açafar trehudera al senyor rey et con la dita plaça de·la | alfondiga | . Por las quales casas faze el dito Johan Loppez de Cuenqua de trehudo perpetuo al
A-Rentas2-037r (1417) Ampliar

alhóndiga

1
sitiada en·la moreria de·la dita ciudat a·la plaça de·la | alfondiga | . Et confruenta de·la una part con casas de Gracia de Carinyena muller de
A-Rentas2-038r (1417) Ampliar

alhóndiga

1
dito senyor rey et con corral de Domingo Montes trehudero a·la casa del | alfondiga | del senyor rey. Por la qual tienda faze el dito Mahoma Rami de
A-Rentas2-041r (1417) Ampliar

alhóndiga

1
de·la otra con casa de Garcia Granyen soguero et con casas de·la | alfondiga | del rey. El qual forno antigament por·el senyor rey don Jayme
A-Rentas2-045r (1417) Ampliar

alhóndiga

1
la dita ciudat tiene et posside una tienda en la plaça de·la | alfondiga | . Que confruenta de·la una part con tienda de Lop Nauarro et de
A-Rentas2-052v (1417) Ampliar

alhóndiga

1
quales confruentan con. De·la vna part con la plaça de·la | alfondiga | et de·la otra con la carniceria de·la dita moreria trehudera al
A-Rentas2-052v (1417) Ampliar

alhóndiga

1
et con dos otras carreras publicas inenos de·la dita plaça de·la | alfondiga | . Por las quales dos tiendas faze el dito moro de trehudo perpetuo
A-Rentas2-052v (1417) Ampliar

alhóndiga

1
et posside dos portales de casas sitiadas en la dita plaça de·la | alfondiga | las quales de present s·es trobado la vna seyer stablia et la
A-Rentas2-053v (1417) Ampliar

alhóndiga

1
trauiessa de·la dita carrera de·la fusteria a·la plaça de·la | alfondiga | . Et de·la otra con tienda de Mahoma Bellyto trehuderas al senyor rey
A-Rentas2-054r (1417) Ampliar

alhóndiga

1
peage de Vn Castiello e del peage de Sadaua e de·la casa del | alfondiga | e de·la caldera de·la tinturerja de·la ciudat de Çaragoça no
A-Rentas1-016v (1412) Ampliar

alhóndiga

1
.m. sueldos. § Item reciben las ditas monjas predicaderas las rendas de·la | alfondiga | de·la dita ciudat las quales rendas deuen tener por el senyor rey
A-Rentas2-061v (1417) Ampliar

alhóndiga

1
han de tener en condirecto las ditas monjas la dita casa de·la | alfondiga | . Arnaldus del Calbo notarius. § .iij. mil .dcc.xxxv. sueldos. § Item recibe el monesterio
A-Rentas2-061v (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 2, es mostren 20 registres d'un total de 23, començant en el registre 1, acabant en el 20