Abia

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Abia
y otros muchos de·los quales puse aqui estos nombres siguientes. Roboam | Abia | Asa Josaphat Joram Ochozias la reyna de Athalia Joas Amasias Ozias Joathan Eliachim
C-Viaje-060r (1498) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1