aljamar

Tots els trobats: 25
Pàgina 2 de 2, es mostren 5 registres d'un total de 25, començant en el registre 21, acabant en el 25
Mot Accepció Frase Situació

aljamar

1
et desi toda la dita aljama de·la juderia de·la sobredita ciudat | aljamiantes | et toda la dita aljama fazientes et representantes todos ensenble concordes et alguno
A-Sast-218:070 (1463) Ampliar

aljamar

1
christianos e aljama de moros de·la dicha villa de Pina concellantes e | aljamantes | concello aljama et vniuersidat de·la dicha villa fazientes e·representantes todos concordes
A-Sast-259:001 (1496) Ampliar

aljamar

1
de Torres de Barbues. Et desi toda la aljama de·moros del dicho lugar | aljamantes | et aljama et vniuersidat del dicho lugar fazientes et representantes todos acordes et
A-Sast-259:010 (1496) Ampliar

aljamar

1
Et desi toda la aliama de moros del dicho lugar de Barbues | aliamantes | et aliama et vniuersidat del dicho lugar fazientes et representantes todos concordes et
A-Sast-259:010 (1496) Ampliar

aljamar

1
Jeuda Benbitas singulares de·la dita aljama y desi toda la dita aljama | aljamantes | y aljama fazientes y representantes todos concordes y alguno de·nos no
A-Sisa1-259v (1464) Ampliar
Pàgina 2 de 2, es mostren 5 registres d'un total de 25, començant en el registre 21, acabant en el 25