aleluya

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

aleluya

1
segun scriue Thobias a .xiij. capitulos) sin cansar de continuo se canta con alegria e plazer | alleluya | . Onde Ysayas a .lj. capitulos dize. Gozo e alegria se fallara en·ella.
B-Cordial-062v (1494) Ampliar

aleluya

1
Gujlem de Vergada / vna jentil castellana / con Fortunyo que con·gana / dezian | alleluya | . § En ste trjunfo d·amores / ali vi yo·s do la
D-TristDel-193v (1458-67) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2