Allué, Juan de

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació
Allué, Juan de
Presentes por testimonios a·lo sobredito Domjngo Polo vezino de·la villa de Çaranyena | Johan de Allue | notario habitant en·la dita ciudat de Çaragoça Jento Leuj jodio et Mahoma El Alamjn moro
A-Sast-192:250 (1450) Ampliar
Allué, Juan de
lo sobredito Domjngo de Barqua habitant en·el dito lugar de Montnegriello et el dito | Johan de Allue | notario. Et quanto a·lo firmado et atorgado por los ditos justicia
A-Sast-192:260 (1450) Ampliar
Allué, Juan de
el·honrado Francisco Ordonyez clerigo vicario del dito lugar de Alcuujerre et el dito | Johan de Allue | notario habitant en·la dita ciudat de Çaragoça. § Signo de mi Pero Sanchez de Calatayut
A-Sast-192:260 (1450) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3