Almazán, Martín de

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Almazán, Martín de
ciudat de Çaragoça e aquel preso haya encomendado ferrado a Magdalena Perez mujer de | Martin d·Almaçan | bayle e carcelero de·los judios del dicho lugar del Almunia de Dona Godina. La
A-Cancill-3515:III:008v (1472) Ampliar
Almazán, Martín de
quatuorcentessimo septuagessimo sexto. Presentes testimonios fueron a·las sobreditas cosas | Martin de Almaçan | scudero Garcia Taguença et Mosse Saltiel judio pelicero habitantes
A-Sast-232:030 (1476) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2