almadrava

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

almadrava

1
del mismo aduersario. Al tienpo que los atunes se pescan en las | almadrauas | el rey don Pedro que estaua entonçe en Seuilla como era moço de
C-CroAra-139r (1499) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1