almoneda

Tots els trobats: 16
Pàgina 1 de 1, es mostren 16 registres d'un total de 16, començant en el registre 1, acabant en el 16
Mot Accepció Frase Situació

almoneda

1
vendidos a·uso e costumbre de cort e de alfarda feytas solament tres | almonedas | otra solempnjdat de fuero nj de dreyto non catada. Et renuncio en
A-Sast-126:040 (1414) Ampliar

almoneda

1
e costumbre de cort e de alfarda feitas tan solament de aquellas tres | almonedas | por tres dias toda subastacion crida de trenta dias e dilacion de fuero
A-Sast-136:030 (1418) Ampliar

almoneda

1
vendidos a·uso e costumbre de cort et de alfarda feytas solament tres | almonedas | otra solempnjdat de fuero nj de dreyto non catada. Et renunciamos en
A-Sast-145:040 (1420) Ampliar

almoneda

1
vendidos a·vso e costumbre de cort e de alffarda feytas solament tres | almonedas | e solepnjdat de fuero nj de dreyto non catada. E renuncio en
A-Sast-146:070 (1423) Ampliar

almoneda

1
en Aragon de vender penyoras de alfarda feytas tan solamente de aquellos tres | almonedas | por tres dias. Et renuncio a dia de acuerdo e diez dias
A-Sast-147:040 (1423) Ampliar

almoneda

1
distraher o aljenar en vn dia o muytos o feytas tan solament tres | almonedas | de aquellos por tres dias por aquel precio o precios que hi trobaredes
A-Sast-156:080 (1432) Ampliar

almoneda

1
e costumbre de cort e de alfarda feytas de aquellos tan solament tres | almonedas | por tres dias toda otra solempnjdat subastacion de fuero de dreyto e de
A-Sast-185:050 (1447) Ampliar

almoneda

1
segun costumbre de cort e de alfarda feitas de aquellos tan solament tres | almonedas | por tres dias toda otra solemnidat e subastacion de fuero e de dreyto
A-Sast-186:040 (1447) Ampliar

almoneda

1
o costumbre de cort et de alfarda feytas tan solament de aquellos tres | almonedas | por tres dias toda otra solempnjdat e subhastacion de fuero e de dreyto
A-Sast-192:190 (1450) Ampliar

almoneda

1
et costumbre de cort et de·alfarda feytas tan·solament de·aquellos tres | almonedas | por·tres dias toda otra solempnidat et subastacion de fuero dreyto ley et
A-Sast-197:090 (1452) Ampliar

almoneda

1
continuar et acabar en hun tiempo o en muytos feytas tan·solament tres | almonedas | de aquellos solempnidat alguna de fuero et de dreyto obseruança o costumbre del
A-Sast-211:100 (1459) Ampliar

almoneda

1
fer continuar et acabar en vn·tiempo o munchos fechas tan·sollament tres | almonedas | en vn·dia o munchos de aquellos solepnjdat alguna de·ffuero et de
A-Sast-216:040 (1461) Ampliar

almoneda

1
a vso e costumbre de cort e de alfarda feytas de aquellos tres | almonedas | por tres dias. Et renuncio mi judge local e ordinario e el
A-Sast-217:050 (1462) Ampliar

almoneda

1
vso et costumbre de cort et de alfarda feytas tan·solament de·aquellos | almonedas | et prorrogaciones otra solempnidat alguna de dreyto ley fuero vso costumbre et obseruança
A-Sast-225:050 (1467) Ampliar

almoneda

1
a·vso e costumbre de cort e de alfarda feytas tan·solament tres | almonedas | de aquellos por tres dias orden alguno otro de fuero e dreyto en
A-Sast-252:060 (1489) Ampliar

almoneda

1
a vso et costumbre de cort et de alfarda feytas tan solament tres | almonedas | de aquellos por tres dias orden alguno de fuero et dreyto en lo
A-Sast-256:070 (1491) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 16 registres d'un total de 16, començant en el registre 1, acabant en el 16