Abiego

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Abiego
de Vespen el castiello e·lugar de·Lasçellas el castiello e·lugar de | Auiego | el castillo e·lugar de Pançano el castiello e lugar de·la Almolda
A-Sast-224:050 (1467) Ampliar
Abiego
los terminos de aquel conffruenta con terminos de·los lugares de Açara Azlor | Auiego | Las Cellas. Item el lugar de·Las Cellas e·terminos de aquel conffruentan con
A-Sast-224:090 (1467) Ampliar
Abiego
aquel conffruentan con·los terminos de·los lugares de Azlor Açara Ponçano Liçana | Aujego | Anguas. Item el lugar de Auiego e·sus termjnos conffruentan con terminos
A-Sast-224:090 (1467) Ampliar
Abiego
lugares de Azlor Açara Ponçano Liçana Aujego Anguas. Item el lugar de | Auiego | e·sus termjnos conffruentan con terminos de·los lugares de Angues Alberuela Vierge
A-Sast-224:090 (1467) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4