Almor

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Almor
la cequia de·la dita villa. Item otro campo nuestro sitiado en | Almor | termjno de·la dita villa con los fruytos en aquel stantes que affruenta
A-Sast-208:010 (1458) Ampliar
Almor
vna vinya et hun campo nuestros contiguos sitiados en·el dito termjno de | Almor | que affruentan con campo de Domingo Gil con vinya de Çaçon Gallipapa et con braçales
A-Sast-208:010 (1458) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2