Almosnín, Abraham

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Almosnín, Abraham
Jehuda Açaya Açach Rogat Bonafos Abanbron fillo de Sento quondam Alazar Almosnin menor Bonafos Almosnin fillo de | Abram | quondam Jehuda Çarfati Sento Papur Açach Abambron fillo
A-Sast-218:001 (1463) Ampliar
Almosnín, Abraham
Jeuda Açaya Açach Rogat Bonafos Abanbron fillo de Sento quondam Alazar Almosnin menor Bonafos Almosnin fillo de | Abram | quondam Jeuda Çarffati Sento Papur Açach Abanbron fillo
A-Sast-218:070 (1463) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2