Almosnin, Alazar

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Almosnin, Alazar
Dauid Abram Papur Juce Çarfati Simuel Lanor Bonafos Abanbron fillo de Barjala Jacob Alcala rabi Simuel Almosnin | Alazar Almosnin | Fahim Alujeta Abram Abanbron Juce Almosnin fillo de
A-Sast-218:001 Ampliar
Almosnin, Alazar
Juce quondam Barjala Galipapa Jehuda Açaya Açach Rogat Bonafos Abanbron fillo de Sento quondam | Alazar Almosnin | menor Bonafos Almosnin fillo de Abram quondam Jehuda
A-Sast-218:001 Ampliar
Almosnin, Alazar
Dauid Abram Papur Juce Çarfati Simuel Lanor Bonafos Abanbron fillo de Barjala Jacob Alcala rabi Simuel Almosnin | Alazar Almosnin | Faym Alujeta Abram Abanbron Juce Almosnin fillo de Azarian
A-Sast-218:070 Ampliar
Almosnin, Alazar
fillo de Juce quondam Barjala Galipapa Jeuda Açaya Açach Rogat Bonafos Abanbron fillo de Sento quondam | Alazar Almosnin | menor Bonafos Almosnin fillo de Abram quondam Jeuda Çarffati
A-Sast-218:070 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4