Almosnín, Bonafós

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Almosnín, Bonafós
Fahim Alujeta Abram Abanbron Juce Almosnin fillo de Azerian quondam Sento Almosnin menor Juce Cauffi Baruch Çarffati Jehuda Auingoyos | Bonafos Almosnin | fillo de Juce quondam
A-Sast-218:001 (1463) Ampliar
Almosnín, Bonafós
Barjala Galipapa Jehuda Açaya Açach Rogat Bonafos Abanbron fillo de Sento quondam Alazar Almosnin menor | Bonafos Almosnin | fillo de Abram quondam Jehuda Çarfati Sento Papur Açach
A-Sast-218:001 (1463) Ampliar
Almosnín, Bonafós
Juce Almosnin fillo de Azarian quondam Sento Almosnin menor Juce Cauffi Baruch Çarffati Jeuda Auingoyos | Bonafos Almosnin | fillo de Juce quondam Barjala Galipapa
A-Sast-218:070 (1463) Ampliar
Almosnín, Bonafós
Barjala Galipapa Jeuda Açaya Açach Rogat Bonafos Abanbron fillo de Sento quondam Alazar Almosnin menor | Bonafos Almosnin | fillo de Abram quondam Jeuda Çarffati Sento Papur Açach
A-Sast-218:070 (1463) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4