Almosnin, Gento

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Almosnin, Gento
Jacob Alcala rabi Simuel Almosnin Alazar Almosnin Fahim Alujeta Abram Abanbron Juce Almosnin fillo de Azerian quondam | Sento Almosnin | menor Juce Cauffi Baruch Çarffati Jehuda Auingoyos
A-Sast-218:001 Ampliar
Almosnin, Gento
Jacob Alcala rabi Simuel Almosnin Alazar Almosnin Faym Alujeta Abram Abanbron Juce Almosnin fillo de Azarian quondam | Sento Almosnin | menor Juce Cauffi Baruch Çarffati Jeuda Auingoyos
A-Sast-218:070 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2