Almosnin, Juce

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Almosnin, Juce
Juce Çarfati Simuel Lanor Bonafos Abanbron fillo de Barjala Jacob Alcala rabi Simuel Almosnin Alazar Almosnin Fahim Alujeta Abram Abanbron | Juce Almosnin | fillo de Azerian quondam
A-Sast-218:001 Ampliar
Almosnin, Juce
fillo de Azerian quondam Sento Almosnin menor Juce Cauffi Baruch Çarffati Jehuda Auingoyos Bonafos Almosnin fillo de | Juce | quondam Barjala Galipapa Jehuda Açaya Açach Rogat Bonafos
A-Sast-218:001 Ampliar
Almosnin, Juce
Juce Çarfati Simuel Lanor Bonafos Abanbron fillo de Barjala Jacob Alcala rabi Simuel Almosnin Alazar Almosnin Faym Alujeta Abram Abanbron | Juce Almosnin | fillo de Azarian quondam
A-Sast-218:070 Ampliar
Almosnin, Juce
fillo de Azarian quondam Sento Almosnin menor Juce Cauffi Baruch Çarffati Jeuda Auingoyos Bonafos Almosnin fillo de | Juce | quondam Barjala Galipapa Jeuda Açaya Açach Rogat Bonafos
A-Sast-218:070 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4