Almotahar, Alí

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Almotahar, Alí
aljama de moros del dicho lugar de Torres de Barbues es a·saber Domjngo Felizes Jayme Marginet | Ali Almotahar | moro alfaqui vezino de·la villa de Borja. E quanto a·la
A-Sast-259:130 (1496) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1