Almuniente

Tots els trobats: 12
Pàgina 1 de 1, es mostren 12 registres d'un total de 12, començant en el registre 1, acabant en el 12
Mot Accepció Frase Situació
Almuniente
vezino del lugar de Alcuuierre e Ali d·Ezmuel moro habitant en·el lugar de | Almunient | . E quanto a·los ditos moros aljama e vniuersidat del lugar de
A-Sast-156:180 (1432) Ampliar
Almuniente
vezino del lugar de Alcuuierre e Ali d·Ezmuel moro habitant en·el lugar de | Almunjent | . E quanto al dito concello e vniuersidat del dito lugar de Montnegrjello
A-Sast-156:190 (1432) Ampliar
Almuniente
del lugar de Alcuuierre e Ali d·Ezmel moro habitant en·el dito lugar de | Almunyent | . E quanto a·los del concello e vniuersidat del lugar de Torres
A-Sast-156:230 (1432) Ampliar
Almuniente
vezino del lugar de Alcuujerre e Ali d·Ezmel moro habitant en·el lugar de | Almunyent | . E quanto a·los christianos concello e vniuersidat del dito lugar de
A-Sast-156:230 (1432) Ampliar
Almuniente
del dito lugar de Alcuuierre e el dito Ali vezino del lugar de | Almunyent | . § Signo de mj Saluador Benedit notario publico de·la vjlla de Alcanjz.
A-Sast-156:230 (1432) Ampliar
Almuniente
ciudat de Çaragoça mullyer que fue del noble don Pedro d·Alagon quondam senyor de | Almonjent | habitant en·la ciudat de Çaragoça e certificada plenerament de mj dreyto en
A-Sast-181:001 (1444) Ampliar
Almuniente
ciudat de Çaragoça mullyer que fue del noble don Pedro d·Alagon quondam senyor de | Almunjent | habitant en·la ciudat de Çaragoça auer me fecho vendicion siqujere transportacion de
A-Sast-182:001 (1444) Ampliar
Almuniente
de Barbues et los termjnos de aquel conffruentan con termjnos del lugar de | Almunjent | e con termjnos de·los lugares Callen e Sangarren et Albero e con
A-Sast-184:110 (1447) Ampliar
Almuniente
de aquel conffruentan e parten termjnos con·los termjnos de·los lugares de | Almunjent | e Barbues e Fruylla. Item el lugar de Alcuujerre et los termjnos
A-Sast-184:110 (1447) Ampliar
Almuniente
a·todos manifiesto. Que nos la noble Maria de Funes senyora del lugar de | Almunient | muller que fue del muyt noble senyor don Pedro de Alagon quondam en nombre nuestro
A-Sast-191:001 (1450) Ampliar
Almuniente
Maria de Funes muller qui fue del noble don Pedro d·Alagon quondam señor del lugar de | Almunyent | hauer vendido al honorable Alfonso de·la Torre bachiller en artes maestro del señor
A-Sast-220:001 (1464) Ampliar
Almuniente
dicho lugar de Torres de Barbues y sus terminos affruentan con terminos del lugar de | Almunient | con terminos del lugar de Barbues e con terminos del lugar de Torralba
A-Sast-259:030 (1496) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 12 registres d'un total de 12, començant en el registre 1, acabant en el 12