aloguer

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

aloguer

1
aborto e contrapariesse. Cerca del .vj. si retuvo la merced e | aloguer | de·los seruidores. si fielmente aya trabajado por los otros. si
B-Confes-25r (1479-84) Ampliar

aloguer

1
los dio. diziendo assi. O vieja pestifera e vil rescibe tu | aloguer | . o merced. e aparta te alla donde querras. porque quanto
D-Ysopet-112v (1489) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2