Abacuc

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació
Abacuc
tierra: e con la furia espantaras las gentes: segun se scriue en·el .iij. de | Abacuc | . Por·ende se dize en·el .x. de Ysayas. Que fareys en·el dia de
B-Cordial-034v (1494) Ampliar
Abacuc
e porfia de vencer a si misma. Por·ende se lee a .iij. capitulos de | Abacuc | . Entre la podridura en mis huessos: e sobre mi salga: conuiene saber en·el
B-Cordial-054v (1494) Ampliar
Abacuc
la .j. a·los hebreos. Ca su resplandor sera como luz. a .iij. capitulos de | Abacuc | . Ca d·este resplandor todos los sanctos en·el reyno de·los cielos reciben lumbre e
B-Cordial-057r (1494) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3