Altissent, Pere

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Altissent, Pere
presente sera assi bien procura que faze el dicho mossen Johan a micer | Pere Altissen | y a mossen Martin Çapata thesorero de Toledo con poder de substituyr con la
A-Cancill-3665:049v (1487) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1