altiveza

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

altiveza

1
los otros. E es de munchas maneras. ca ay superbia de | altiueza | . esto es. quando vn onbre se quiere meter delante de todos
B-FlorVirtud-323r Ampliar

altiveza

1
mas ni menos que vos / me fazeys perder la vida. § L· | altiueza | del querer / e porfia del desseo / faze mi vida perder.
D-CancHerb-080r Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2