alumbre

Tots els trobats: 9
Pàgina 1 de 1, es mostren 9 registres d'un total de 9, començant en el registre 1, acabant en el 9
Mot Accepció Frase Situació
alumbre 1
menas de oro argent cobre e otros metales senyaladament de·la mena del | alumbre | que se fallara en los terminos de·la dita ciudat e tierra de
A-Cancill-3337:102v (1461) Ampliar
alumbre 1
fecho cauar en el termino del dicho lugar de Torres vna mena de | alumbre | del qual ha vsado apurando e vendiendo aquel sin pagar drechos algunos a
A-Cancill-3337:103r (1461) Ampliar
alumbre 1
E por quanto el dito Martin Valero ha obrado e fecho obrar el dicho | alumbre | como dicho es sin voluntat e licencia nuestra nj sin dar drecho alguno
A-Cancill-3337:103r (1461) Ampliar
alumbre 1
audiencia real a mostrar con que titol o drecho ha obrado el dito | alumbre | e dar conto a·nos o a nuestro thresorero de·lo que ha
A-Cancill-3337:103r (1461) Ampliar
alumbre 1
o a nuestro thresorero de·lo que ha recebido e exhigido del dito | alumbre | . En·otra manera passado el dito tiempo e termino si·no comparecera
A-Cancill-3337:103r (1461) Ampliar
alumbre 1
terra sagilata. cuerno de çiervo quemado. almastica. sal quemada. | alunbre | . rroca quemada. espuma mar . paja de Meca . nvez de
B-Recet-012v (1471) Ampliar
alumbre 1
non enxendra macho njn fenbra. § Item dize Abizena que si cala de | alunbre | posiere la fenbra en su natura e despues se echare con varon non
B-Recet-038v (1471) Ampliar
alumbre 1
conzebir e rretener. § Quando quisieres conçebir et para quando quisieres rretener toma | alunbre | e sangre de drago atramento sean fechos poluos amasados con·el mas fuerte
B-Recet-039r (1471) Ampliar
alumbre 1
pica·lo todo e vnta el lugar e sanaras. Petros Lucator. § Item | alunbre | quatro onças. sal dos onças sea picado e destenplado con fuerte vinagre
B-Recet-004r (1471) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 9 registres d'un total de 9, començant en el registre 1, acabant en el 9