Álvarez, Juan

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació
Álvarez, Juan
quiero e mando que le sian dados de continent de aquellos dineros que | Johan Albarez | mj alcayde leuo a Çaragoça et en caso que de allj no se
A-Sast-242:010 (1482) Ampliar
Álvarez, Juan
testificado e sacado e liurado·me en forma publica. Item reconozco que | Johan Albarez | scudero ha seydo alcayde del castiello del dito mj lugar de Burueta e
A-Sast-242:020 (1482) Ampliar
Álvarez, Juan
sian dados de·mjs bienes. Con tal empero condicion qu·el dito | Johan Albarez | primero les de conto de todo lo que por·mj el ha minjstrado
A-Sast-242:030 (1482) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3