abillamiento

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

abillamiento

1
coplas: ruegos: artes y stuçias. fuerças: e jnfinjtos | abillamjentos | . que no solo d·aquesta platica d·enganyosa benjvolencia bestida soys contentos
D-TristDel-132v Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1