Amarillo, Mordecay

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Amarillo, Mordecay
fueron a·las sobreditas cosas Grabriel d·Osca scrjujent Pedro de Archos soguero y Sento Cohen y | Mordecay Amarjello | judios habitadores en·la dita ciudat de Çaragoça.§ Et fecho lo
A-Sisa1-268v (1464) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1