amarillura

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

amarillura

1
figura diforme syn regla. non seyendo bien çircular nin angulada. e por escureçimientos infecta de | amarillura | . o rubifaçion poco paresçiente. como dize el testo adelante. § Et cum viderit in parietibus
B-Lepra-137r (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1