ambiguo -a

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

ambiguo -a

1
palabras se fallaran en·el present publico instrument de vendicion del dicho censal | ambiguas | e dubdosas del intellecto e significacion de·las quales se dubde en·alguna
A-Sast-259:120 (1496) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1