amerar

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

amerar

1
tan bien que lo beua. empero no sea del todo sano mas | amerado | vn poco rompido y no demasiado. porque si le diessen de otra
B-Albeyt-057v (1499) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1