Abiyob, Abraham

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Abiyob, Abraham
lo auia intimado a su muger [el demandante] Sem Tob ha-Cohen [ante los jueces] don | Abraham ha-Leui Abiyob | e don Yacob Senyor parece Aharon Far. E present
A-Aljam-07.01v (1465) Ampliar
Abiyob, Abraham
vos senyores [jueces del concejo de] Çaracoçta que soys en el anyo present don Crescas don | Abraham Abiyob | don Yacob Senyor rabi Yixac Benzayet conparece en judicio Aharon Far judio
A-Aljam-07.02r (1465) Ampliar
Abiyob, Abraham
mando continuar judicio [testigos] Semuel Baço Sem Tob ha-Cohen apres [22] mayo don | Abraham ha-Leui Abiyob | don Yacob Senyor parece Aharon Far e requerio que como
A-Aljam-07.16v (1465) Ampliar
Abiyob, Abraham
que deberia [testigos] don Yuneç Aziz Sem Tob ha-Cohen. Apres [10] julio [ante el juez] don | Abraham ha-Leui Abiyob | parece Aharon Far satisfaziendo a la cedula que el dito don Aharon
A-Aljam-07.26v (1465) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4