Amonia

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Amonia
donde es la muy antigua cibdad de Troya avia vna villa pequeña llamada | Amonja | en·la qual nascio vn moço difforme e feo de cara e de
D-Ysopet-003r (1489) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1