amover

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

amover

1
al agua. E que vnos quince dias los tengades bien strenydos no | admouendo | les tracto alcuno ni atorgando les remision tro a tanto qu·ende hayades
A-Cancill-2381:021v Ampliar

amover

2
que vista la present lo fagays meter en possession de·las ditas notas | amouiendo | de aquellas al dicho Martin d·Ampredes el qual dize por vuestra concession tener las
A-Cancill-2543:090r Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2