azumbre

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

azumbre

1
eche·se sobre la cara agua fria buelta con vinagre cantidad de vna | açunbre | . çierta cosa es prouada que tira luego el dolor porque fuye dende
B-Recet-014v Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1