anar

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
anar 1
vittoria sera ver·os. § Glosa de cancion. § Cresse en mi vn gran desseo / per | enando | en tal absencia / que ahunque absente os vea / ya temo vuestra presencia /
D-CancJardinet-126r Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1