Anzano, Pascual de

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Anzano, Pascual de
caseta contigua ad·aquel que del dito senyor rey a trehudo perpetuo tiene | Paschual d·Ançano | vezino de·la dita ciutat assi como tutor et curador de·las personas
A-Rentas2-042r Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1