Anchias, Juan de

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Anchias, Juan de
Johan Martinez inquisitor et judex predictus Martinus Martinez Teruel judex et accessor generalis [...] | Johan d·Anchias | notarius [...] por tanto yo dicho Johan Royz receptor sobredicho
A-Sast-252:020 Ampliar
Anchias, Juan de
Alfonso Ximeno scudero et Bertholomeu Roman notario habitantes en Çaragoça. § Signo de·mi | Johan de Anchias | notario publico de·la ciudat de Çaragoça e·por auctoridat real por·los
A-Sast-252:070 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2