andança

Tots els trobats: 5
Pàgina 1 de 1, es mostren 5 registres d'un total de 5, començant en el registre 1, acabant en el 5
Mot Accepció Frase Situació

andança

1
porfia / et las flores esperança / el fructo grand alegria / y el ortolano | andança | . § La escriptura leyda / entendi a·la sazon / en·el uergel por razon
D-CancEstu-036v Ampliar

andança

1
alguna esperanza / tienpo es si tu quisieres / que senyor de buen | andanza | / qualque parte me fezieses. § Quoniam si voluyses / sacrifizium dedises.
D-CancPalacio-036v Ampliar

andança

1
del tuyo puro et sano? / en orden tan sobirano / de mi | andançia | turbada / tu Pallas yluminada / qu·esperas ser loada. § Si exenplo
D-CancPalacio-124v Ampliar

andança

1
ardor / an vuestras manos besado / trebaxado / te buscar rey con | andança | / e por graçia / otro tal lo an cobrado. § El gran
D-CancPalacio-128r Ampliar

andança

1
que non te puedan empescer. e a tus amigos cobdicia les buenas | andanças | e prosperidades. Fabla a tu muger cosas prouechosas porque non cobdicie
D-Ysopet-021r Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 5 registres d'un total de 5, començant en el registre 1, acabant en el 5