andante

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

andante

bien cantar e conponer / por prosas e consonantes / de | caualleros andantes | / leer istorias e libros / la silla e los estribos / a
D-CancZarag-242r Ampliar

andante

1
la sepoltura. e de·los circunstantes vna boz bolo diziendo: O que | bien andante | este ombre fuera sy espacio touiera de se recomendar a·la santa reyna
D-Satyra-b070v Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2