Angias, Gallart de

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Angias, Gallart de
scriptas fazer. Es a·ssaber a·los honorables Pedro Perales Johan Ximeno | Guallart d·Angias | Francisco d·Aguero Pacual Saluador Jayme Ximeno Miguel de Monçon et Gonçalbo La Cueba
A-Sast-211:160 Ampliar
Angias, Gallart de
generales a·los honorables don Garcia de Moros Joan de Peralta Bertholomeu de Castaneta Miguel de Caffranch et | Guallart d·Anchias | notarjos habitantes en·la ciudat de Çaragoça
A-Sast-218:050 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2