Abalharoc

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Abalharoc
Sol ya se acostasse para poniente possimos las tiendas en vn lugar dicho | Abalharok | . es vna llana grande cercada de altos montes a todas partes donde
C-Viaje-144r (1498) Ampliar
Abalharoc
Arboles de spinas que traen flores de buen olor folio .cxliiij. § | Abalharoch | llanura grande entre muy altos montes donde Moyses guardaua sus ouejas folio .cxliiij
C-Viaje-173r (1498) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2