Alpellent, Lope

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Alpellent, Lope
por janero. Arnaldus del Calbo notarius. § Miallya. § Item fazia Sol muller de | Lop Alpellent | por unas casas et cambra en el barrio de Amalbel sitiadas. Que
A-Rentas2-120r (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1