Alqueçar

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Alqueçar
priuilegio que a·mano de mj dito bayle no viene cosa alguna. § | Alqueçar | . § El dito lugar solja seyer del noble don Johan Martinez e el dito
A-Rentas1-008v Ampliar
Alqueçar
y edifico el castillo de Marcuello y el de Loarri y el de | Alqueçar | . porque ya se aparejaua para poner cerco sobre Huesca. engrandescio la
C-CroAra-032v Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2