Abambrón, Barjala

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Abambrón, Barjala
fillo de Dauid Abram Papur Juce Çarfati Simuel Lanor Bonafos Abanbron fillo de | Barjala | Jacob Alcala rabi Simuel Almosnin Alazar Almosnin
A-Sast-218:001 (1463) Ampliar
Abambrón, Barjala
fillo de Abram quondam Jehuda Çarfati Sento Papur Açach Abambron fillo de | Barjala | quondam Azerian Auingoyos fillo de Menahem quondam Baruch Çarfati
A-Sast-218:001 (1463) Ampliar
Abambrón, Barjala
fillo de Dauid Abram Papur Juce Çarfati Simuel Lanor Bonafos Abanbron fillo de | Barjala | Jacob Alcala rabi Simuel Almosnin Alazar Almosnin
A-Sast-218:070 (1463) Ampliar
Abambrón, Barjala
Almosnin menor Bonafos Almosnin fillo de Abram quondam Jeuda Çarffati Sento Papur Açach Abanbron fillo de | Barjala | quondam Azerian Auingoyos fillo de Menahem quondam Baruch Çarffati
A-Sast-218:070 (1463) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4