adivinamiento

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
adivinamiento 1
fiel a·los hombres. asy como el perro. e ha grant presagio o | adiujnamjento | de las batallas quales deuen vençer o ser vençidos. Quando pierde su señyor
B-Agricultura-122v (1400-60) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1