aja

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
aja 1
de menear la o mezclar la dicha calçina. E despues tu tomaras vna | aixa | o vn cuchillo. e a manera que talla vn troz de fust. tu
B-Agricultura-018v (1400-60) Ampliar
aja 1
E sy por aventura alguna piedra de·la calçina fara dapno a·la | aixa | o cuchillo. conosçeras que non es bien maurada njn mezclada. E tornar la
B-Agricultura-018v (1400-60) Ampliar
aja 1
maurada njn mezclada. E tornar la has a maurar tanto fasta que·la | aixa | o el cuchillo non falle en·la calçina algunt enpachamjento njn le faga
B-Agricultura-018v (1400-60) Ampliar
aja 1
faga enojo. E la vegada reconosçeras sy la pasta que quedara en·la | aixa | o en·el cuchillo sera blanda e riscosa. E sy lo es la
B-Agricultura-019r (1400-60) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4