albudeca

Tots els trobats: 5
Pàgina 1 de 1, es mostren 5 registres d'un total de 5, començant en el registre 1, acabant en el 5
Mot Accepció Frase Situació
albudeca 1
de puerro. de traperes .i. alcaparra. de colcaç. de sajorida. de mastuerço. de | albudeques |. de rauanos. de melones. de cogombros. de esparragos. e de sus rayzes.§ De
B-Agricultura-099v (1400-60) Ampliar
albudeca 1
dicha colocasia. algunos dizen que colcaç es platanus. De lechugas. de bledos. de | albudeques |. de calabaças. e de menta.§ De los arboles fructifferos que deues tener en
B-Agricultura-129v (1400-60) Ampliar
albudeca 1
en Cataluñya. njn y ha tal alfabega. En aqueste mes trasplantaras melones e | albudeques |. cogombros e puerros. E puedes sembrar poliol e taperes. colcaç. lechugas çebollas. çeliandre.
B-Agricultura-132r (1400-60) Ampliar
albudeca 1
el sol con mucho estiercol. E fazen a regar muchas vezes.§ Cogombros melones | albudeques | alberginjes siembra hombre en luna nueua de febrero o de março con mucho
B-Labores-213r (1400-60) Ampliar
albudeca 1
campo que sea bien labrado.§ Enxerir arboles.§ Celiandre en luna nueua.§ Melones. cogombros. | albudeques | ljno. auena. dacça. çebolla. podras sembrar en luna menguante.§ Arbejas. semjente de coles.
B-Labores-215r (1400-60) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 5 registres d'un total de 5, començant en el registre 1, acabant en el 5