Alexandro, Antonio de

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Alexandro, Antonio de
vuestra alteza tiene gran causa de admjracion porque oujendo aquella declarado a micer | Anthonj d·Alexandro | su voluntat y que non queria el dicho matrimonjo se fiziesse y ouiendo
A-Corresp-127r (1478) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1