ablativo

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

ablativo

1
galas. § Otro jmaginatiuo / se leuantara con gana / qu·era antes | ablatiuo | / o sclamaron vocativo / o sol texido en lana / o sonbra
D-TristDel-173r (1458-67) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1