Ablatronell, Mosse

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació
Ablatronell, Mosse
Que affruenta con casa de Saçon Faro et con tienda que hera de | Mosse Ablatronell | que agora yes de Mosse Alfaue et con carrera publica. Et faze por
A-Rentas2-119v Ampliar
Ablatronell, Mosse
Et affruenta con casa de Saçon Leui et con tienda que yera de | Mosse Ablatronell | que yes agora de Mosse Alfaue et con carrera publica. Et faze por
A-Rentas2-119v Ampliar
Ablatronell, Mosse
miallya. § Item fazia la confraria de·los çapateros por la tienda de | Mosse Ablatroner | sitiada en la plaça de·las berçeras que agora yes de Mosse Alfaue.
A-Rentas2-120v Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3