Abnain, Brahim

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Abnain, Brahim
dita villya. Que afruenta con casas de Mahoma el Guaxqui et con casas de | Braffim Abnayn | moros de·la dita villya et con carrera publica. Por el qual
A-Rentas2-095r (1417) Ampliar
Abnain, Brahim
carrera publica. Por el qual faze et yes tenido fazer el dito | Brafim | media lliura de pebre por el dia et fiesta de sant Miguel del
A-Rentas2-095r (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2